Dodávky a montáž chladících zařízení

Chladící zařízení Baltimore

Oteplená chladicí voda je rozstřikována pomocí trysek na chladicí výplň. Vzduch je přes tuto výplň tlačen vzhůru. Část stékající vody se odpaří. Tento odpar odebere teplo ze zbývající chladicí vody. Ochlazená voda je potom shromažďována v jímce a vrácena zpět do provozu.

Charakteristika:

 •  protiproudá konstrukce 
 •  tlačné ventilátory 
 •  sání z jedné strany - horizontálně 
 •  vertikální výtlak 
 •  radiální ventilátory z galvanicky pokovené oceli opatřené protikorozním systémem Baltibond™ 
 •  nízkotlaký systém rozstřiku 
 •  BACount chladicí výplň s 12 mm roztečí desek 
 •  pohon V-řemeny

Hlavní znaky/možnosti

 • velké výkony při minimální zabrané ploše 
 •  nízká provozní hmotnost díky jímce ve tvaru V 
 •  možnost instalace "zády k sobě" 
 •  snadná instalace z minimálního počtu sekcí sestavených ve výrobním závodě 
 •  vhodné pro vnější i vnitřní instalace 
 •  nízké hladiny hluku 
 •  možnost řízení výkonu - výstupní teploty s malými tolerancemi 
 •  možnost instalace ochrany před zamrznutím během zimní odstávky

Vytápění a tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla ZUBADAN POWER INVERTER

Konzultujte s námi vytápění komerčních prostor i rodinných domů s energií získávanou z tepelných čerpadel. M-tech dodává technologicky nejvyspělejší generaci tepelných čerpadel ZUBADAN POWER INVERTER od výrobce Mitsubishi Electric. Kompletní projekce, dodávka i servis garantuje Vaši spokojenost.

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH / VZDUCH

Tepelné čerpadlo ZUBADAN POWER INVERTER od společnosti Mitsubishi Electric zúročí provoz Vaší klimatizace. S vysokou účinností dokážeme využít tepelnou energii, která je v okolí Vašeho objektu.

Přednosti těchto systémů:

 • V objektu je pouze jeden systém, který topí i chladí
 • Oproti sálavému vytápění rychlá, okamžitá reakce na změny teploty v místnosti
 • Možnost využití rekuperace tepelné energie
 • Ohřev užitkové vody odpadním teplem

Klimatizace

Klimatizace v kancelářích a komerčních objektech

KANCELÁŘSKÉ A KOMERČNÍ BUDOVY OBECNĚ, JE TŘEBA, VZHLEDEM K JEJICH ROZSÁHLOSTI, OBVYKLE POSUZOVAT VŽDY JAKO CELEK.

A to i v případě, že se z nejrůznějších důvodů klimatizuje jen její část. Proto vždy, společně s návrhem vhodného systému klimatizace, navrhuje také možná opatření související s energetickou úsporou.

Při návrhu klimatizace je nezbytné integrovat ji tak, aby nedošlo k architektonickému nesouladu především umístěním a množstvím vnějších jednotek. Zvláště pak u památkově chráněných budov, kde v minulosti nebyl vytvořen prostor pro technologii klimatizace.

Pro řešení tepelné pohody komerčních budov používáme především klimatizační systémy Mr.Slim a City Multi VRF výrobce Mitsubishi Electric, případně M-Serii od téhož výrobce.

Klimatizace v průmyslu

Klimatizace v průmyslu

Cílem těchto řešení je vytvoření tepelné pohody pro pracovníky a zajištění optimálních provozních podmínek pro instalované technologie.

Technologie od naší společnosti vytváří individuální klima v každé části haly zvlášť (chladíme stroje, tvoříme tepelnou pohodu pro obsluhu). To platí i při nerovnoměrném tepelném zatížení například výrobní haly. Současně, s ohledem na obvykle velkou kubaturu prostor, naše klimatizační systémy a doplňková řešení dokáží spolehlivě ošetřit konkrétní pracoviště a šetříme tak investorovi finanční prostředky.

Pro každou jednotku hledáme vždy optimální umístění, zajišťující nároky na její provozní funkčnost, tak i na údržbu, protože například častá vysoká prašnost ve výrobních halách vede k častějším výměnám filtrů.

Standardem je dálkový dohled a ovládání, aby nedošlo k nežádoucí manipulaci.

Samozřejmostí potom je nastavení servisních pravidel, která nezatíží výrobu při nestandardním provozu klimatizace.

 

stlačený vzduch

Stlačený vzduch

Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu. Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu.

Stlačený vzduch 

Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu. Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu.

Stlačený vzduch

Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu. Zde vložte vlastní text, který bude zobrazen jako popis k výše uvedenému nadpisu.

ÚPRAVA VODY

Dělení úprav vody:

 • Filtrace
 • Změkčování
 • Reverzní Osmóza
 • Demineralizace
 • UV dezinfekce vody
 • Dávkování chemikálií
 • Speciální aplikace
 • Přislušenství